Zadzwoń teraz: 501-601-906 | Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak

Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie – część 2

W poprzednim artykule omówiona została problematyka alimentów orzekanych na rzecz byłych małżonków w tzw. węższej jego postaci. Dziś chciałabym skupić się na szerszej postaci obowiązku alimentacyjnego. Otóż artykuł 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w paragrafie 2 stanowi, iż jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.  Zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych może być mianowicie tylko rozwiedziony małżonek, który ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia – uprawnionym może być więc tylko małżonek niewinny. Podstawowa różnica pomiędzy węższą postacią obowiązku alimentacyjnego a jego szerszą postacią przejawia się w pojęciach „niedostatku” oraz „pogorszenia sytuacji materialnej”. O ile niedostatek rozumiany jest jako brak jakichkolwiek środków utrzymania to pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego już nie. Przyjąć można, że istotne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionego małżonka ma miejsce wtedy, gdy po orzeczeniu rozwodu struktura jego interesu jest wyraźnie mniej korzystna w porównaniu ze stanem przed wystąpieniem zjawiska rozpadu rodziny, a pogorszenie jest spowodowane nie tyle i nie tylko samym orzeczeniem rozwodu, ale właśnie szerzej rozumianym rozpadem rodziny. 

Istotne jest również to, iż sąd podobnie jak w przypadku węższej postaci obowiązku nie orzeka o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małżonka z urzędu lecz konieczne jest w tym zakresie nasze żądanie zawarte w pozwie lub późniejszych pismach procesowych. Pamiętać również należy, iż szersza postać obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczona czasowo jak to ma miejsce w przypadku węższego obowiązku. W przypadku orzeczenia przez sąd alimentów na rzecz byłego małżonka, obowiązek ten aktualizuje się z chwilą uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Oczywiście nie oznacza to, iż małżonek uprawniony pozostaje na czas trwania procesu rozwodowego bez środków do życia. Istnieje wiele sposobów aby temu przeciwdziałać a jednym z nich jest chociażby wniosek o zabezpieczenie powództwa składany już z pozwem lub na dalszym etapie postępowania.

Podsumowując chciałabym zwrócić uwagę na to aby składając pozew o rozwód zawsze rozważyć kwestię ustalenia winy wyłącznej albowiem to właśnie jej ustalenie przez sąd ma znamienny wpływ na możliwość dochodzenia alimentów w szerszej postaci.

Przez | 2019-10-02T08:58:54+00:00 piątek, Sierpień 30, 2019|Blog|0 Komentarzy

Leave A Comment