Zadzwoń teraz: 501-601-906 | Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak

Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie – część 1

Prowadząc liczne procesy rozwodowe w swojej pracy adwokata bardzo często spotykam się pytaniem o możliwość dochodzenia alimentów na rzecz małżonka po rozwodzie. Oczywistym jest, iż sąd w wyroku rozwiązującym małżeństwo obligatoryjnie rozstrzyga o alimentach na rzecz małoletnich dzieci i czyni to z urzędu. Jak to jest w przypadku małżonka?

Powyższą problematykę reguluje art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Analizując omawiany artykuł musimy wziąć pod uwagę dwie sytuacje. Pierwszą którą dzisiaj omówię jest to taka w której małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jest to tzw. węższa postać obowiązku alimentacyjnego. Konstrukcja ta znajdzie zastosowanie wówczas gdy oboje z małżonków ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub w przypadku gdy sąd nie będzie orzekał o winie na zgodne żądanie małżonków. Jak należy definiować niedostatek? Otóż w polskim orzecznictwie przyjęto pogląd, zgodnie z którym pojęcie niedostatku z art. 60 § 1 k.r.o. oznacza zarówno brak jakichkolwiek środków utrzymania (zarobków lub dochodów) , jak i sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Ponadto małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb a dopiero wówczas gdy możliwości te okażą się niewystarczające aktualizuje się obowiązek alimentacyjny drugiego małżonka. Zgodnie z brzmieniem art. 60 § 1 in fine k.r.o. sąd, zasądzając alimenty, powinien również uwzględnić możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Dla dokonania oceny niedostatku konieczne jest porównanie sytuacji materialnej byłych małżonków. 

Istotne jest również to, iż sąd nie orzeka o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małżonka z urzędu lecz konieczne jest w tym zakresie nasze żądanie zawarte w pozwie lub późniejszych pismach procesowych. Pamiętać również należy, iż węższa postać obowiązku alimentacyjnego ograniczona jest czasowo do 5 lat od orzeczenia rozwodu choć z wyjątkowych i ważnych przyczyn sąd może orzec o przedłużeniu pięcioletniego terminu. W przypadku orzeczenia przez sąd alimentów na rzecz byłego małżonka, obowiązek ten aktualizuje się z chwilą uprawomocnienia wyroku rozwodowego.

Przez | 2019-08-21T11:30:44+00:00 środa, Sierpień 21, 2019|Blog|0 Komentarzy

Leave A Comment