Obsługa prawna firm

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy adwokat zapewnia kompleksowe doradztwo prawne i bieżącą pomoc w sprawach prawnych związanych z obsługą prawną przedsiębiorstw. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

Adwokat Gniezno

Obsługa przedsiębiorstw

 • ciągłą gotowość adwokata świadczenia pomocy prawnej i natychmiastową reakcję na występujące problemy prawne,
 • reprezentowanie interesów Klienta na każdym etapie zarówno sądowym jak i przedsądowym a także przed organami ścigania,
 • prowadzenie negocjacji przy zawieraniu umów,
 • obsługę Klienta jako pracodawcy, w tym sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, reprezentację Klienta w ramach negocjacji układów zbiorowych pracy, przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa pracy i oświadczeń woli pracodawcy (umowy o pracę, umowy w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę), reprezentację Klienta w procesach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • sądową i pozasądową windykację należności Klienta, w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych, reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym obejmującą w szczególności uczestnictwo w czynnościach Komornika Sądowego, kontrolę jego działań, oraz wnoszenie w razie potrzeby przewidzianych prawem środków zaskarżenia, podejmowanie działań prawnych przewidzianych na wypadek niewypłacalności dłużników.

W ramach współpracy kancelaria adwokacka oferuje:

 • Dyspozycyjność prawnika w zależności od liczby godzin zawartej w umowie,
 • Współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin prawa,
 • Możliwość pracy zdalnej (e-mail), jak i fizycznej obecności prawnika u Klienta,
 • Pierwszeństwo w realizacji zleceń,
 • Wysoką sumę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • Atrakcyjne modele rozliczeń.

Prawo cywilne

odszkodowania, zadośćuczynienie, umowy, zasiedzenia, droga konieczna, prawo własności, eksmisja

Prawo karne

zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zatrzymanie prawa jazdy, obrona oskarżonego

Prawo rodzinne

rozwody, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, separacja

Prawo pracy

rozwiązanie umowy, odprawa, ekwiwalent za urlop, wypowiedzenie umowy o pracę, mobbing, brak zapłaty wynagrodzenia od pracodawcy

Opinie

Sprawdź opinie o Kancelarii

Średnia 5.7

L
Opinie

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak

Witkowska 40/6

62-200 Gniezno

joanna.gruchalska-sajdak@wp.pl

+48 501 601 906

Zapraszam do kontaktu