Prawo Karne Gniezno

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak, świadczy pomoc prawną dla klientów w następujących obszarach prawa karnego:

Prawo karne

  • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego- udział adwokata w przesłuchaniach przed organami ścigania, jak również w przypadku takiej konieczności możliwość dojazdu do Zakładu Karnego,
  • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego na etapie wszystkich instancji sądowych,
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia w tym udział obrońcy we wszystkich czynnościach procesowych,
  • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego w tym sporządzanie wniosków o dozór elektroniczny, odroczenie kary pozbawienia wolności, przerwa w odbyciu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego,
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego,

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak świadczy profesjonalną pomoc w zakresie prawa karego. Prawo do obrony jest podstawowym prawem każdego człowieka a w myśl art. 42 ust. 3 Konstytucji RP „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”. Adwokat Joanna Gruchalska-Sajdak w swojej pracy zawodowej nie skupia się na ocenie czynu lecz na obronie człowieka. Pomoc świadczona jest na wszystkich etapach postępowania sądowego. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania istnieje możliwość udzielenia upoważnienia do obrony przez osobę najbliższą.

“Ius est ars boni et aequi”
Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Kancelaria Joanny Gruchalskiej-Sajdak

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak
Witkowska 40/6
62-200 Gniezno

Telefon:
501-601-906
Adres email:
joanna.gruchalska-sajdak@wp.pl
Konto bankowe:
19 2490 0005 0000 4000 3279 7436
(Alior bank)

Zapraszamy do kontaktu

Telefon: 501-601-906