Prawo Pracy Gniezno

Kancelaria adwokacka Joanny Gruchalskiej-Sajdak, świadczy pomoc prawną ( porady prawne, przygotowanie pism procesowych, udział w procesach jako obrońca lub pełnomocnik, udział w spotkaniach z mediatorem czy notariuszem) dla klientów w następujących obszarach prawa pracy:

Prawo pracy

  • sprawy związane ze stosunkiem pracy w tym sprawy dotyczące zawarcia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia,
  • sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę w tym sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, odprawy pieniężnej,
  • sprawy o mobbing i roszczenia z tym związane,
  • sprawy dotyczące zakazu konkurencji,

Kancelaria adwokat Joanny Gruchalskiej-Sajdak reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach sądowych przed sądem pracy. W obszarze prawa pracy kancelaria adwokacka kieruje się przede wszystkim zwróceniem uwagi klienta na możliwości jakie daje zawarcie ugody czy też mediacja pomiędzy stronami.

“Ius est ars boni et aequi”
Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Kancelaria Joanny Gruchalskiej-Sajdak

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Joanna Gruchalska – Sajdak
Witkowska 40/6
62-200 Gniezno

Telefon:
501-601-906
Adres email:
joanna.gruchalska-sajdak@wp.pl
Konto bankowe:
19 2490 0005 0000 4000 3279 7436
(Alior bank)

Zapraszamy do kontaktu

Telefon: 501-601-906