W dzisiejszym wpisie chciałabym krótko przedstawić Państwu temat zdrady małżeńskiej jako przesłanki do orzeczenia rozwodu z winy wyłącznej jednego ze współmałżonków.

W tym miejscu należałoby zacząć od całej procedury wnoszenia pozwu o rozwód. Stroną inicjująca postępowanie rozwodowe jest zawsze powód. To on określa początkowe ramy postępowania sądowego, wnosząc o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania, z wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obojga stron. Następnie odpis pozwu doręczany jest drugiemu małżonkowi -pozwanemu, który zobowiązany jest do wyrażenia swojego stanowiska w zakresie sposobu rozwiązania małżeństwa. I tutaj mała uwaga, która zawsze budzi niepokój moich klientów. Pozwany zostaje zobowiązany do wyrażenia swojego stanowiska tylko w zakresie sposobu rozwiązania małżeństwa, co oznacza tyle czy wyraża zgodę na rozwód bez orzekania o winie czy też nie. Oczywiście może się zdarzyć, że pozwany w ogóle nie wyraża zgody na rozwód ale wówczas to sąd jest decyzyjny w tym zakresie i przeprowadza postępowanie dowodowe w zakresie przesłanek rozwiązania małżeństwa. Wspominam o tym dlatego, że bardzo często moi klienci wyrażają bardzo błędne przekonanie, iż sprzeciw współmałżonka w zakresie rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest jednoznaczny z tym, że ten rozwód nie zostanie orzeczony. Nic bardziej mylnego. Jeśli zaistnieją przesłanki pozytywne do jego orzeczenia a jednocześnie brak będzie przesłanek negatywnych to sprzeciw drugiego współmałżonka nie będzie miał żadnego znaczenia. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ niestety zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo tego, że małżeństwo stron jest w głębokim rozkładzie  współmałżonek nie wyraża zgody na orzeczenie rozwodu z czystej złośliwości czy też chęci szykany.

Zdrada małżeńska

Wnosząc do sądu pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z winy wyłącznej jednego z małżonków należy wskazać przyczynę będącą podstawą wyłącznego zawinienia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu takich przyczyn. Wypracowała je doktryna i orzecznictwo. W znakomitej większości jest to właśnie niewierność małżeńska, która jest nie tylko zachowaniem nieakceptowalnym społecznie, nagannym moralnie ale jest również naruszeniem obowiązków małżeńskich wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który stanowi o tym, iż małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej wierności.  Najbardziej oczywistym przykładem zdrady jest zdrada fizyczna. A co ze zdradą emocjonalną?

Zdrada emocjonalna

Istota małżeństwa polega na tym, że małżonkowie tworzą taki swój mały, niedostępny w pewnych sferach dla osób trzecich świat. W prawidłowo funkcjonującym małżeństwie są dla siebie powiernikami oraz odbiorcami sukcesów i porażek. W sytuacji kiedy jeden z małżonków niejako przenosi powyższe działania na osobę trzecią dopuszcza się zdrady emocjonalnej, która w zakresie zawinienia jest na równi traktowana ze zdradą fizyczną. Zdrada emocjonalna prawie zawsze w sposób nieuchronny prowadzi do tego, że małżonkowie oddalają się od siebie i przestają żyć ze sobą ale obok siebie. Taki proces prowadzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia a w konsekwencji do rozwodu.

Zdrada małżeńska jako przyczyna wyłącznego zawinienia. Czy zawsze?

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zdrada małżeńska nie zawsze jest przyczyną wyłącznego zawinienia w rozpadzie małżeństwa. Kiedy nie jest? Otóż wtedy kiedy jest konsekwencją a nie przyczyną. Dla zobrazowania powyższego, posłużmy się przykładem. W prawidłowo funkcjonującym małżeństwie nagle jeden z małżonków,  zaczyna nadużywać alkoholu a pod jego wpływem dopuszcza się przemocy fizycznej wobec drugiego współmałżonka. Pod wpływem negatywnych emocji ten drugi z małżonków dopuszcza się zdrady. Czy w powyższym przykładzie zdrada będzie przyczyną wyłącznego zawinienia? Otóż nie. Należy zapamiętać, iż w przypadku wyłącznego zawinienia szukamy zawsze przyczyny pierwotnej- w naszym przykładzie przemocy fizycznej a nie konsekwencji tej przyczyny-w naszym przykładzie zdrady.

Proces udowodnienia winy

Procesy rozwodowe z orzekaniem o winie jednego ze współmałżonków są  w większości przypadków skomplikowane dowodowo. Dlaczego? Ponieważ winę należy udowodnić przed sądem. W przypadku zdrady jest trudne. Jak to zrobić? Należy powołać dowody na ten fakt. Przydatne mogą się okazać dowody z zeznań świadków, dokumentów czy nagrań. Proces wykazania i udowodnienia winy przed sądem jest długotrwały i niezwykle obciążający dla strony skrzywdzonej. W takich sytuacjach niezwykle istotne jest wsparcie doświadczonego adwokata, który przeprowadzi klienta przez cały proces rozwodowy w sposób jak najbardziej skuteczny.